Kapanewon :

Data Rekapitulasi

Kapanewon & Kalurahan

# Data Jumlah
1 Kapanewon 12
2 Kalurahan 87

Aparatur Kalurahan

# Nama Jabatan Jumlah
1 Lurah 86
2 Carik 84
3 Panata Laksana Sarta Pangripta 86
4 Danarta 89
5 Jagabaya 82
6 Ulu-ulu 89
7 Kamituwa 88
8 Dukuh 853
9 Staf 129

Anggota BPK

# Nama Jabatan Jumlah
1 Ketua 76
2 Wakil Ketua 77
3 Sekretaris 75
4 Anggota 308
5 Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan 75
6 Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa 71

Jenis Kelamin

# Jenis Kelamin Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 Laki-laki 1293 535
2 Perempuan 275 143

Agama

# Agama Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 Islam 1471 635
2 Protestan 8 11
3 Katholik 52 23
4 Hindu 0 0
5 Budha 2 0
6 Lainnya 0 1

Pendidikan Terakhir

# Pendidikan Terakhir Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 SD 11 0
2 SMP Sederajat 109 54
3 SMA Sederajat 1017 392
4 DI/DII 29 13
5 Sarjana Muda 348 193
6 Sarjana 291 165
7 Pasca Sarjana 8 14
8 Doktor 0 0

Status Perkawinan

# Status Perkawinan Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 Kawin 1369 608
2 Belum Kawin 122 43
3 Janda 8 8
4 Duda 15 5

Golongan Darah

# Golongan Darah Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 Golongan A 308 103
2 Golongan B 285 158
3 Golongan AB 113 42
4 Golongan O 512 226