Kapanewon :

Data Rekapitulasi

Kapanewon & Kalurahan

# Data Jumlah
1 Kapanewon 12
2 Kalurahan 87

Aparatur Kalurahan

# Nama Jabatan Jumlah
1 Lurah 88
2 Carik 87
3 Panata Laksana Sarta Pangripta 90
4 Danarta 90
5 Jagabaya 88
6 Ulu-ulu 89
7 Kamituwa 90
8 Dukuh 911
9 Staf 141

Anggota BPK

# Nama Jabatan Jumlah
1 Ketua 83
2 Wakil Ketua 82
3 Sekretaris 86
4 Anggota 268
5 Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan 81
6 Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa 77

Jenis Kelamin

# Jenis Kelamin Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 Laki-laki 1343 524
2 Perempuan 312 144

Agama

# Agama Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 Islam 1558 624
2 Protestan 9 12
3 Katholik 61 22
4 Hindu 0 0
5 Budha 2 0
6 Lainnya 0 1

Pendidikan Terakhir

# Pendidikan Terakhir Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 SD 8 0
2 SMP Sederajat 97 53
3 SMA Sederajat 1080 386
4 DI/DII 33 12
5 Sarjana Muda 397 195
6 Sarjana 334 166
7 Pasca Sarjana 7 12
8 Doktor 0 0

Status Perkawinan

# Status Perkawinan Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 Kawin 1446 597
2 Belum Kawin 143 43
3 Janda 11 9
4 Duda 15 5

Golongan Darah

# Golongan Darah Aparatur
Kalurahan
Anggota
BPK
1 Golongan A 319 104
2 Golongan B 314 151
3 Golongan AB 117 41
4 Golongan O 558 219