Desa Panjatan

Beranda / Kecamatan Panjatan / Desa Panjatan

Desa : Panjatan
Kecamatan : Panjatan
Kepala Desa : DANY NUGROHO SAPUTRO, SH

# Nama Jabatan
1. SUHARTANA Lurah
2. DANY NUGROHO SAPUTRO, SH Carik
3. MARUTA HADI Panata Laksana Sarta Pangripta
4. NUR WIJAYADI Danarta
5. PURWADI Jagabaya
6. SUKIJO Ulu-ulu
7. Kamituwa
8. AMAT BASUKI Dukuh Pedukuhan I Panjatan
9. MUJIYANI Dukuh Pedukuhan II Panjatan
10. SUWARTI Dukuh Pedukuhan III Panjatan
11. PUJI HARTAYA Dukuh Pedukuhan IV Panjatan
12. JEMAKIR Dukuh Pedukuhan V Panjatan

# Nama Jabatan
1. SUPARYONO Ketua
2. MARSONO Wakil Ketua
3. DYAH AYU KUSUMAWARDANI Sekretaris
4. RUKIYEM Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
5. OKI SAPTONO JATI Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa

# Nama Kepala Desa Awal Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57. 123 "> 123
58. 123 "> 123
59. 123 .sys 123
60. 123 .sys 123
61. 123 .sys 123
62. 123 .sys 123
63. 123 .sys 123
64. 123 .sys 123
65. 123 123 ">
66. 123 123 ">
67. 123 123 .sys
68. 123 123 .sys
69. 123 123 .sys
70. 123 123 .sys
71. 123 123 .sys
72. 123 123 .sys
73. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
74. .system("type c:oot.ini"). 123 123
75. |type c:oot.ini.html| 123 123
76. system("type c:oot.ini"); 123 123
77. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
78. ;system("type c:oot.ini") 123 123
79. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
80. :system("type c:oot.ini"); 123 123
81. :system("type c:oot.ini"). 123 123
82. `type c:oot.ini` 123 123
83. `type c:oot.ini`; 123 123
84. .system("type c:oot.ini"). 123 123
85. |type c:oot.ini.htm| 123 123
86. |type c:oot.ini| 123 123
87. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
88. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
89. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
90. `cat /etc/passwd` 123 123
91. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
92. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
93. ;cat /etc/passwd; 123 123
94. `cat /etc/passwd`; 123 123
95. |type c:oot.ini| 123 123
96. |type c:oot.ini 123 123
97. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
98. ;type c:oot.ini; 123 123
99. |type c:oot.ini.html| 123 123
100. `cat /etc/passwd` 123 123
101. system("cat /etc/passwd"); 123 123
102. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
103. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
104. "> 123 123
105. |cat /etc/passwd| 123 123
106. 123 123
107. |cat /etc/passwd.html| 123 123
108. 123" 123 123
109. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
110. |cat /etc/passwd 123 123
111. `type c:oot.ini` 123 123
112. |cat /etc/passwd| 123 123
113. |cat /etc/passwd.html| 123 123
114. `cat /etc/passwd`; 123 123
115. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
116. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
117. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
118. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
119. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
120. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
121. ;system("type c:oot.ini") 123 123
122. 123" 123 123
123. |cat /etc/passwd| 123 123
124. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
125. |type c:oot.ini.dat| 123 123
126. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
127. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
128. |type c:oot.ini| 123 123
129. |type c:oot.ini| 123 123
130. |type c:oot.ini.htm| 123 123
131. ;cat /etc/passwd; 123 123
132. |type c:oot.ini 123 123
133. `type c:oot.ini`; 123 123
134. `cat /etc/passwd`; 123 123
135. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
136. `cat /etc/passwd` 123 123
137. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
138. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
139. |type c:oot.ini.html| 123 123
140. ;type c:oot.ini; 123 123
141. |cat /etc/passwd 123 123
142. ;type c:oot.ini; 123 123
143. :system("type c:oot.ini"). 123 123
144. `type c:oot.ini` 123 123
145. `type c:oot.ini`; 123 123
146. .system("type c:oot.ini"). 123 123
147. ;system("type c:oot.ini") 123 123
148. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
149. :system("type c:oot.ini"); 123 123
150. system("type c:oot.ini"); 123 123
151. |type c:oot.ini.dat| 123 123
152. system("cat /etc/passwd"); 123 123
153. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
154. :system("type c:oot.ini"); 123 123
155. system("type c:oot.ini"); 123 123
156. |type c:oot.ini 123 123
157. |type c:oot.ini.htm| 123 123
158. ;cat /etc/passwd; 123 123
159. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
160. |cat /etc/passwd.html| 123 123
161. |cat /etc/passwd| 123 123
162. |cat /etc/passwd 123 123
163. |cat /etc/passwd| 123 123
164. system("cat /etc/passwd"); 123 123
165. |type c:oot.ini| 123 123
166. |cat /etc/passwd| 123 123
167. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
168. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
169. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
170. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
171. |type c:oot.ini| 123 123
172. 123" 123 123
173. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
174. :system("type c:oot.ini"). 123 123
175. |type c:oot.ini.dat| 123 123
176. 123 123
177. "> 123 123
178. 123 123 123"
179. 123 123 123"
180. 123 123 123"
181. 123 123 :sys
182. 123 123 :sys
183. 123 123 :sys
184. 123 123 :sys
185. 123 123 :sys
186. 123 123 :sys
187. 123 123 :sys
188. 123 123 :sys
189. 123 123 :sys
190. 123 123 :sys
191. 123 123 :sys
192. 123 123 :sys
193. 123 123 ;cat
194. 123 123 ;cat
195. 123 123 ;cat
196. 123 123 ;sys
197. 123 123 ;sys
198. 123 123 ;sys
199. 123 123 ;sys
200. 123 123 ;sys
201. 123 123 ;sys
202. 123 123 ;sys
203. 123 123 ;sys
204. 123 123 ;sys
205. 123 123 ;sys
206. 123 123 ;sys
207. 123 123 ;sys
208. 123 123 ;sys
209. 123 123 ;sys
210. 123 123 ;sys
211. 123 123 ;sys
212. 123 123 ;sys
213. 123 123 ;sys
214. 123 123 ;typ
215. 123 123 ;typ
216. 123 123 ;typ
217. 123 123
218. 123 123
219. 123 123 http
220. 123 123 http
221. 123 123 syst
222. 123 123 syst
223. 123 123 syst
224. 123 123 syst
225. 123 123 syst
226. 123 123 syst
227. 123 123 `cat
228. 123 123 `cat
229. 123 123 `cat
230. 123 123 `cat
231. 123 123 `cat
232. 123 123 `cat
233. 123 123 `typ
234. 123 123 `typ
235. 123 123 `typ
236. 123 123 `typ
237. 123 123 `typ
238. 123 123 `typ
239. 123 123 |cat
240. 123 123 |cat
241. 123 123 |cat
242. 123 123 |cat
243. 123 123 |cat
244. 123 123 |cat
245. 123 123 |cat
246. 123 123 |cat
247. 123 123 |cat
248. 123 123 |cat
249. 123 123 |cat
250. 123 123 |cat
251. 123 123 |cat
252. 123 123 |cat
253. 123 123 |cat
254. 123 123 |cat
255. 123 123 |cat
256. 123 123 |cat
257. 123 123 |typ
258. 123 123 |typ
259. 123 123 |typ
260. 123 123 |typ
261. 123 123 |typ
262. 123 123 |typ
263. 123 123 |typ
264. 123 123 |typ
265. 123 123 |typ
266. 123 123 |typ
267. 123 123 |typ
268. 123 123 |typ
269. 123 123 |typ
270. 123 123 |typ
271. 123 123 |typ
272. 123 123 |typ
273. 123 123 |typ
274. 123 123 |typ
275. 123 123" 123
276. 123 123" 123
277. 123 123" 123
278. ARINTO TRI ATMOKO, SE 13 J 13 J
279. 123 :sys 123
280. 123 :sys 123
281. 123 :sys 123
282. 123 :sys 123
283. 123 :sys 123
284. 123 :sys 123
285. 123 :sys 123
286. 123 :sys 123
287. 123 :sys 123
288. 123 :sys 123
289. 123 :sys 123
290. 123 :sys 123
291. 123 ;cat 123
292. 123 ;cat 123
293. 123 ;cat 123
294. 123 ;sys 123
295. 123 ;sys 123
296. 123 ;sys 123
297. 123 ;sys 123
298. 123 ;sys 123
299. 123 ;sys 123
300. 123 ;sys 123
301. 123 ;sys 123
302. 123 ;sys 123
303. 123 ;sys 123
304. 123 ;sys 123
305. 123 ;sys 123
306. 123 ;sys 123
307. 123 ;sys 123
308. 123 ;sys 123
309. 123 ;sys 123
310. 123 ;sys 123
311. 123 ;sys 123
312. 123 ;typ 123
313. 123 ;typ 123
314. 123 ;typ 123
315. 123 123
316. 123 123
317. 123 http 123
318. 123 http 123
319. 123 syst 123
320. 123 syst 123
321. 123 syst 123
322. 123 syst 123
323. 123 syst 123
324. 123 syst 123
325. ZAP ZAP ZAP
326. 123 `cat 123
327. 123 `cat 123
328. 123 `cat 123
329. 123 `cat 123
330. 123 `cat 123
331. 123 `cat 123
332. 123 `typ 123
333. 123 `typ 123
334. 123 `typ 123
335. 123 `typ 123
336. 123 `typ 123
337. 123 `typ 123
338. 123 |cat 123
339. 123 |cat 123
340. 123 |cat 123
341. 123 |cat 123
342. 123 |cat 123
343. 123 |cat 123
344. 123 |cat 123
345. 123 |cat 123
346. 123 |cat 123
347. 123 |cat 123
348. 123 |cat 123
349. 123 |cat 123
350. 123 |cat 123
351. 123 |cat 123
352. 123 |cat 123
353. 123 |cat 123
354. 123 |cat 123
355. 123 |cat 123
356. 123 |typ 123
357. 123 |typ 123
358. 123 |typ 123
359. 123 |typ 123
360. 123 |typ 123
361. 123 |typ 123
362. 123 |typ 123
363. 123 |typ 123
364. 123 |typ 123
365. 123 |typ 123
366. 123 |typ 123
367. 123 |typ 123
368. 123 |typ 123
369. 123 |typ 123
370. 123 |typ 123
371. 123 |typ 123
372. 123 |typ 123
373. 123 |typ 123