Desa Kebonharjo

Beranda / Kecamatan Samigaluh / Desa Kebonharjo

Desa : Kebonharjo
Kecamatan : Samigaluh
Kepala Desa : Rohmad Ahmadi, S.IP

# Nama Jabatan
1. ROHMAD AHMADI, S.IP Lurah
2. DWI BUDIATUN Carik
3. Panata Laksana Sarta Pangripta
4. GUNADI Danarta
5. PURWANTA Jagabaya
6. SUYANTO Ulu-ulu
7. TANTONO Kamituwa
8. SUNARDI Dukuh Gowok
9. SUKARMAN Dukuh KALIDUREN
10. RISMANTO Dukuh KEDUNGGUPIT
11. SUMARNO Dukuh JERINGAN
12. KURNIAWAN Dukuh Pringtali
13. AGUSTINUS SUPRIYONO Dukuh PELEM
14. GUNANTO Dukuh GEBANG
15. TUMIDJAN Dukuh DANGSAMBUH
16. RATMININGSIH Dukuh KLEBEN
17. HERI WIDODO Staf Umum
18. PAENGAT AHMAD ZAINUDIN Staf Umum

# Nama Jabatan
1. EDY PURWANTO Ketua
2. MARDI Wakil Ketua
3. SITI TADKHIROH Sekretaris
4. SUNARDI Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
5. IWAN SUWANTO Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa
6. SLAMET HIDAYAT Anggota
7. SUTRIYONO Anggota

# Nama Kepala Desa Awal Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66. Bekel Rekso Wilogo 1945
67. 123 "> 123
68. 123 .sys 123
69. 123 .sys 123
70. 123 123 ">
71. 123 123 .sys
72. 123 123 .sys
73. |cat /etc/passwd 123 123
74. `cat /etc/passwd`; 123 123
75. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
76. 123" 123 123
77. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
78. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
79. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
80. `cat /etc/passwd` 123 123
81. 123 123
82. "> 123 123
83. |cat /etc/passwd| 123 123
84. |cat /etc/passwd.html| 123 123
85. |cat /etc/passwd| 123 123
86. 123" 123 123
87. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
88. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
89. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
90. system("cat /etc/passwd"); 123 123
91. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
92. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
93. ;cat /etc/passwd; 123 123
94. .system("type c:oot.ini"). 123 123
95. :system("type c:oot.ini"); 123 123
96. |type c:oot.ini.dat| 123 123
97. |type c:oot.ini| 123 123
98. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
99. system("type c:oot.ini"); 123 123
100. |type c:oot.ini.html| 123 123
101. |type c:oot.ini.htm| 123 123
102. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
103. |type c:oot.ini| 123 123
104. `type c:oot.ini` 123 123
105. ;system("type c:oot.ini") 123 123
106. |type c:oot.ini 123 123
107. ;type c:oot.ini; 123 123
108. `type c:oot.ini`; 123 123
109. :system("type c:oot.ini"). 123 123
110. 123 123 123"
111. 123 123 123"
112. 123 123 :sys
113. 123 123 :sys
114. 123 123 :sys
115. 123 123 :sys
116. 123 123 ;cat
117. 123 123 ;sys
118. 123 123 ;sys
119. 123 123 ;sys
120. 123 123 ;sys
121. 123 123 ;sys
122. 123 123 ;sys
123. 123 123 ;typ
124. 123 123
125. 123 123 http
126. 123 123 syst
127. 123 123 syst
128. 123 123 `cat
129. 123 123 `cat
130. 123 123 `typ
131. 123 123 `typ
132. 123 123 |cat
133. 123 123 |cat
134. 123 123 |cat
135. 123 123 |cat
136. 123 123 |cat
137. 123 123 |cat
138. 123 123 |typ
139. 123 123 |typ
140. 123 123 |typ
141. 123 123 |typ
142. 123 123 |typ
143. 123 123 |typ
144. 123 123" 123
145. 123 123" 123
146. PADMO SUKARNO 1945 1950
147. KARTOWIRYO 1951 1975
148. SASTRO PRAYITNO 1976 1995
149. PANGAT PURWADI 1996 2003
150. SUKADIYA 2004 2014
151. ROHMAD AHMADI 2015 2021
152. 123 :sys 123
153. 123 :sys 123
154. 123 :sys 123
155. 123 :sys 123
156. 123 ;cat 123
157. 123 ;sys 123
158. 123 ;sys 123
159. 123 ;sys 123
160. 123 ;sys 123
161. 123 ;sys 123
162. 123 ;sys 123
163. 123 ;typ 123
164. 123 123
165. 123 http 123
166. 123 syst 123
167. 123 syst 123
168. ZAP ZAP ZAP
169. 123 `cat 123
170. 123 `cat 123
171. 123 `typ 123
172. 123 `typ 123
173. 123 |cat 123
174. 123 |cat 123
175. 123 |cat 123
176. 123 |cat 123
177. 123 |cat 123
178. 123 |cat 123
179. 123 |typ 123
180. 123 |typ 123
181. 123 |typ 123
182. 123 |typ 123
183. 123 |typ 123
184. 123 |typ 123