Desa Kebonharjo

Beranda / Kecamatan Samigaluh / Desa Kebonharjo

Desa : Kebonharjo
Kecamatan : Samigaluh
Kepala Desa : Rohmad Ahmadi, S.IP

# Nama Jabatan
1. ROHMAD AHMADI, S.IP Lurah
2. DWI BUDIATUN Carik
3. TRI MARSIATUN Panata Laksana Sarta Pangripta
4. GUNADI Danarta
5. PURWANTA Jagabaya
6. SUYANTO Ulu-ulu
7. TANTONO Kamituwa
8. SUNARDI Dukuh Gowok
9. SUKARMAN Dukuh KALIDUREN
10. RISMANTO Dukuh KEDUNGGUPIT
11. SUMARNO Dukuh JERINGAN
12. KURNIAWAN Dukuh Pringtali
13. AGUSTINUS SUPRIYONO Dukuh PELEM
14. GUNANTO Dukuh GEBANG
15. TUMIDJAN Dukuh DANGSAMBUH
16. RATMININGSIH Dukuh KLEBEN
17. HERI WIDODO Staf Umum
18. PAENGAT AHMAD ZAINUDIN Staf Umum

# Nama Jabatan
1. EDY PURWANTO Ketua
2. MARDI Wakil Ketua
3. SITI TADKHIROH Sekretaris
4. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
5. Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa
6. IWAN SUWANTO Anggota
7. SUNARDI Anggota
8. SLAMET HIDAYAT Anggota
9. SUTRIYONO Anggota

# Nama Kepala Desa Awal Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62. Bekel Rekso Wilogo 1945
63. 123 "> 123
64. 123 .sys 123
65. 123 .sys 123
66. 123 123 ">
67. 123 123 .sys
68. 123 123 .sys
69. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
70. 123" 123 123
71. "> 123 123
72. 123" 123 123
73. 123 123
74. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
75. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
76. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
77. |type c:oot.ini| 123 123
78. |type c:oot.ini.htm| 123 123
79. |type c:oot.ini.html| 123 123
80. system("type c:oot.ini"); 123 123
81. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
82. :system("type c:oot.ini"); 123 123
83. .system("type c:oot.ini"). 123 123
84. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
85. |type c:oot.ini.dat| 123 123
86. :system("type c:oot.ini"). 123 123
87. `type c:oot.ini` 123 123
88. ;system("type c:oot.ini") 123 123
89. |type c:oot.ini| 123 123
90. |type c:oot.ini 123 123
91. ;cat /etc/passwd; 123 123
92. |cat /etc/passwd| 123 123
93. |cat /etc/passwd 123 123
94. |cat /etc/passwd.html| 123 123
95. |cat /etc/passwd| 123 123
96. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
97. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
98. system("cat /etc/passwd"); 123 123
99. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
100. ;type c:oot.ini; 123 123
101. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
102. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
103. `cat /etc/passwd` 123 123
104. `cat /etc/passwd`; 123 123
105. `type c:oot.ini`; 123 123
106. 123 123 123"
107. 123 123 123"
108. 123 123 :sys
109. 123 123 :sys
110. 123 123 :sys
111. 123 123 :sys
112. 123 123 ;cat
113. 123 123 ;sys
114. 123 123 ;sys
115. 123 123 ;sys
116. 123 123 ;sys
117. 123 123 ;sys
118. 123 123 ;sys
119. 123 123 ;typ
120. 123 123
121. 123 123 http
122. 123 123 syst
123. 123 123 syst
124. 123 123 `cat
125. 123 123 `cat
126. 123 123 `typ
127. 123 123 `typ
128. 123 123 |cat
129. 123 123 |cat
130. 123 123 |cat
131. 123 123 |cat
132. 123 123 |cat
133. 123 123 |cat
134. 123 123 |typ
135. 123 123 |typ
136. 123 123 |typ
137. 123 123 |typ
138. 123 123 |typ
139. 123 123 |typ
140. 123 123" 123
141. 123 123" 123
142. PADMO SUKARNO 1945 1950
143. KARTOWIRYO 1951 1975
144. SASTRO PRAYITNO 1976 1995
145. PANGAT PURWADI 1996 2003
146. SUKADIYA 2004 2014
147. ROHMAD AHMADI 2015 2021
148. 123 :sys 123
149. 123 :sys 123
150. 123 :sys 123
151. 123 :sys 123
152. 123 ;cat 123
153. 123 ;sys 123
154. 123 ;sys 123
155. 123 ;sys 123
156. 123 ;sys 123
157. 123 ;sys 123
158. 123 ;sys 123
159. 123 ;typ 123
160. 123 123
161. 123 http 123
162. 123 syst 123
163. 123 syst 123
164. ZAP ZAP ZAP
165. 123 `cat 123
166. 123 `cat 123
167. 123 `typ 123
168. 123 `typ 123
169. 123 |cat 123
170. 123 |cat 123
171. 123 |cat 123
172. 123 |cat 123
173. 123 |cat 123
174. 123 |cat 123
175. 123 |typ 123
176. 123 |typ 123
177. 123 |typ 123
178. 123 |typ 123
179. 123 |typ 123
180. 123 |typ 123