Desa Tawangsari

Beranda / Kecamatan Pengasih / Desa Tawangsari

Desa : Tawangsari
Kecamatan : Pengasih
Kepala Desa : HERU WINARTA, SE

# Nama Jabatan
1. HERU WINARTA, SE Lurah
2. TRI SULISTIYO, S.KOM. Carik
3. RUDIYANTA, SH Panata Laksana Sarta Pangripta
4. RR. RETNO PRSTIWININGRUM, SE Danarta
5. FAJAR SUCIPTA, SE Jagabaya
6. ROHMAT ARIFIN Ulu-ulu
7. MURYADI, BA Kamituwa
8. MARYOTO Dukuh Janturan
9. SUPANGAT Dukuh Menggungan
10. SUMARDI Dukuh Soropadan
11. RUBINO Dukuh Garang
12. SUNARTO Dukuh Tegal Perang
13. MUJIMAN Dukuh Kopok Wetan
14. SAMBADI Dukuh Kopok Kidul
15. HERU PARSETIO Dukuh Kopok Kulon
16. TRIYANA Dukuh Bujidan
17. ADI NUR ASTONO, SPD Dukuh jombokan
18. WARDOYO Dukuh Soronanggan
19. GREIS HANANTO Dukuh SILUWOK LOR
20. SUBARJA Dukuh Siluwok Kidul
21. MUJIYO Staf Pembangunan

# Nama Jabatan
1. R. TEJA HIMAWAN Ketua
2. SAPTO MULYONO Wakil Ketua
3. KUSMARGANA Sekretaris
4. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
5. Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa
6. JAKA PURNAADI Anggota
7. AMININGSIH Anggota
8. HESTI SULISMIYATI Anggota
9. SURADIMAN GANDUNG SAPUTRA Anggota
10. SUPRIYADI Anggota
11. FREDY SUCIPTA Anggota

# Nama Kepala Desa Awal Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53. 123 "> 123
54. 123 "> 123
55. 123 .sys 123
56. 123 .sys 123
57. 123 .sys 123
58. 123 .sys 123
59. 123 123 ">
60. 123 123 ">
61. 123 123 .sys
62. 123 123 .sys
63. 123 123 .sys
64. 123 123 .sys
65. |cat /etc/passwd| 123 123
66. |cat /etc/passwd 123 123
67. |cat /etc/passwd| 123 123
68. |cat /etc/passwd| 123 123
69. `type c:oot.ini`; 123 123
70. `type c:oot.ini` 123 123
71. 123 123
72. "> 123 123
73. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
74. 123" 123 123
75. ;type c:oot.ini; 123 123
76. |cat /etc/passwd| 123 123
77. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
78. |cat /etc/passwd 123 123
79. ;cat /etc/passwd; 123 123
80. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
81. |type c:oot.ini| 123 123
82. |type c:oot.ini.html| 123 123
83. |type c:oot.ini.htm| 123 123
84. |type c:oot.ini| 123 123
85. |type c:oot.ini.dat| 123 123
86. system("type c:oot.ini"); 123 123
87. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
88. `cat /etc/passwd`; 123 123
89. `cat /etc/passwd` 123 123
90. |cat /etc/passwd.html| 123 123
91. system("cat /etc/passwd"); 123 123
92. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
93. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
94. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
95. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
96. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
97. |type c:oot.ini 123 123
98. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
99. :system("type c:oot.ini"); 123 123
100. :system("type c:oot.ini"). 123 123
101. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
102. `cat /etc/passwd`; 123 123
103. |type c:oot.ini 123 123
104. |type c:oot.ini| 123 123
105. |type c:oot.ini| 123 123
106. |type c:oot.ini.html| 123 123
107. :system("type c:oot.ini"); 123 123
108. system("type c:oot.ini"); 123 123
109. |type c:oot.ini.dat| 123 123
110. .system("type c:oot.ini"). 123 123
111. |type c:oot.ini.htm| 123 123
112. ;system("type c:oot.ini") 123 123
113. :system("type c:oot.ini"). 123 123
114. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
115. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
116. `type c:oot.ini`; 123 123
117. ;type c:oot.ini; 123 123
118. `type c:oot.ini` 123 123
119. `cat /etc/passwd` 123 123
120. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
121. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
122. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
123. ;system("type c:oot.ini") 123 123
124. |cat /etc/passwd.html| 123 123
125. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
126. 123" 123 123
127. 123 123
128. "> 123 123
129. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
130. system("cat /etc/passwd"); 123 123
131. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
132. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
133. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
134. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
135. .system("type c:oot.ini"). 123 123
136. 123" 123 123
137. ;cat /etc/passwd; 123 123
138. 123 123 123"
139. 123 123 123"
140. 123 123 123"
141. 123 123 :sys
142. 123 123 :sys
143. 123 123 :sys
144. 123 123 :sys
145. 123 123 :sys
146. 123 123 :sys
147. 123 123 :sys
148. 123 123 :sys
149. 123 123 ;cat
150. 123 123 ;cat
151. 123 123 ;sys
152. 123 123 ;sys
153. 123 123 ;sys
154. 123 123 ;sys
155. 123 123 ;sys
156. 123 123 ;sys
157. 123 123 ;sys
158. 123 123 ;sys
159. 123 123 ;sys
160. 123 123 ;sys
161. 123 123 ;sys
162. 123 123 ;sys
163. 123 123 ;typ
164. 123 123 ;typ
165. 123 123
166. 123 123
167. 123 123 http
168. 123 123 http
169. 123 123 syst
170. 123 123 syst
171. 123 123 syst
172. 123 123 syst
173. 123 123 `cat
174. 123 123 `cat
175. 123 123 `cat
176. 123 123 `cat
177. 123 123 `typ
178. 123 123 `typ
179. 123 123 `typ
180. 123 123 `typ
181. 123 123 |cat
182. 123 123 |cat
183. 123 123 |cat
184. 123 123 |cat
185. 123 123 |cat
186. 123 123 |cat
187. 123 123 |cat
188. 123 123 |cat
189. 123 123 |cat
190. 123 123 |cat
191. 123 123 |cat
192. 123 123 |cat
193. 123 123 |typ
194. 123 123 |typ
195. 123 123 |typ
196. 123 123 |typ
197. 123 123 |typ
198. 123 123 |typ
199. 123 123 |typ
200. 123 123 |typ
201. 123 123 |typ
202. 123 123 |typ
203. 123 123 |typ
204. 123 123 |typ
205. 123 123" 123
206. 123 123" 123
207. 123 123" 123
208. R. SOSRO ATMODJO 1946 1995
209. R. SOSRO ATMOJO 1946 1995
210. 123 :sys 123
211. 123 :sys 123
212. 123 :sys 123
213. 123 :sys 123
214. 123 :sys 123
215. 123 :sys 123
216. 123 :sys 123
217. 123 :sys 123
218. 123 ;cat 123
219. 123 ;cat 123
220. 123 ;sys 123
221. 123 ;sys 123
222. 123 ;sys 123
223. 123 ;sys 123
224. 123 ;sys 123
225. 123 ;sys 123
226. 123 ;sys 123
227. 123 ;sys 123
228. 123 ;sys 123
229. 123 ;sys 123
230. 123 ;sys 123
231. 123 ;sys 123
232. 123 ;typ 123
233. 123 ;typ 123
234. 123 123
235. 123 123
236. 123 http 123
237. 123 http 123
238. 123 syst 123
239. 123 syst 123
240. 123 syst 123
241. 123 syst 123
242. ZAP ZAP ZAP
243. 123 `cat 123
244. 123 `cat 123
245. 123 `cat 123
246. 123 `cat 123
247. 123 `typ 123
248. 123 `typ 123
249. 123 `typ 123
250. 123 `typ 123
251. 123 |cat 123
252. 123 |cat 123
253. 123 |cat 123
254. 123 |cat 123
255. 123 |cat 123
256. 123 |cat 123
257. 123 |cat 123
258. 123 |cat 123
259. 123 |cat 123
260. 123 |cat 123
261. 123 |cat 123
262. 123 |cat 123
263. 123 |typ 123
264. 123 |typ 123
265. 123 |typ 123
266. 123 |typ 123
267. 123 |typ 123
268. 123 |typ 123
269. 123 |typ 123
270. 123 |typ 123
271. 123 |typ 123
272. 123 |typ 123
273. 123 |typ 123
274. 123 |typ 123